sandra schoppers teksten en communicatie

Sandra Schoppers | Teksten en CommunicatieIn ‘In Defense Of Food’ rekent voedseljournalist Michael Pollan af met hardnekkige voedselmythes en ondeugdelijk wetenschappelijk onderzoek. Na het lezen van dit boek bekijkt u de gezondheidsclaims op boter, yoghurt en andere voedingsproducten voorgoed met andere ogen.
Zie ook: Vingers af van mijn (vr)eten, Vkblog juli 2008.

Sandra Schoppers | Teksten en CommunicatieDe ‘Infantiele Consument’ van hoogleraar politicologie Benjamin R. Barber biedt een fascinerende inkijk in de hedendaagse machtige en volgens Barber infantiliserende marketingmachine. Hij legt uit hoe en waarom de marketingmachine van het hedendaagse consumentenkapitalisme zich meer en meer focust op kinderen en welke ongewenste neveneffecten dit heeft. Volgens Barber vormen de effecten van deze marketingstrategie een vruchtbare voedingsbodem voor volwassenen die lijden aan het Peter Pan-syndroom. Daarnaast schetst hij hoe de protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme op Amerikaanse bodem samensmolten tot het evangelie van wereldse voorspoed als verzekering voor spirituele verlossing. Met ascetische zelfverloochening als inzet.
Zie ook: Vingers af van mijn koffie, Vkblog, november 2007

Sandra Schoppers | Teksten en CommunicatieIn ‘De Groei Voorbij’ legt topeconoom Jaap van Duijn uit hoe elke euro welvaartsgroei ten koste gaat van de schaarse welzijnsgoederen rust, ruimte en milieu. Daarnaast schetst hij een genuanceerd beeld van de huidige staat van de Nederlandse economie. Zijn analyse van de bonuscultuur verduidelijkt dat het ontmantelen van de perverse prikkels in onze economie veel complexer is dan de media ons vaak voorspiegelen. Een verhelderend boek, dat helpt om het onderbuikgehalte in de dagelijkse (economische) berichtgeving door te prikken.
Zie ook: Van een goedereneconomie naar een nutseconomie, Vkblog oktober 2007

Website & onderhoud door 27NewMedia